Enter your keyword

Јавне набавке

16.03.2017.

Поступак јавне набавке мале вредности радова: “Санација и посављање нове ограде у ОШ “Јајинци””, за потребе ОШ “Јајинци”, број 2/17.

16.03.2017.

Поступак јавне набавке мале вредности радова: “Санација и посављање нове ограде у ОШ “Јајинци””, за потребе ОШ “Јајинци”, број 2/17.

16.03.2017.

Поступак јавне набавке мале вредности радова: “Санација и посављање нове ограде у ОШ “Јајинци””, за потребе ОШ “Јајинци”, број 2/17.

16.03.2017.

Поступак јавне набавке мале вредности радова: “Санација и посављање нове ограде у ОШ “Јајинци””, за потребе ОШ “Јајинци”, број 2/17.

24.03.2016. Поступак јавне набавке мале вредности радова: „Санација
крова објекта школе у издвојеном одељењу у Раковица селу““, број
1.3.3:

1.       Позив за подношење понуда

2.       Конкурсна документација

3. Питања и одговори, 28.03.2016

24.03.2016. Поступак јавне набавке мале вредности радова: „Санација
потпорног зида у издвојеном одељењу у Раковица селу“““, број 1.3.4:

1.       Позив за подношење понуда

2.       Конкурсна документација

3. Питања и одговори, 28.03.2016

24.03.2016. Поступак јавне набавке мале вредности радова: „Санација
дворишне ограде у издвојеном одељењу у Раковица селу“, број 1.3.2:

1.       Позив за подношење понуда

2.       Конкурсна документација
3. Питања и одговори, 28.03.2016

16.03.2017.

Поступак јавне набавке мале вредности радова: “Санација и посављање нове ограде у ОШ “Јајинци””, за потребе ОШ “Јајинци”, број 2/17.

16.03.2017.

Поступак јавне набавке мале вредности радова: “Санација и посављање нове ограде у ОШ “Јајинци””, за потребе ОШ “Јајинци”, број 2/17.

16.03.2017.

Поступак јавне набавке мале вредности радова: “Санација и посављање нове ограде у ОШ “Јајинци””, за потребе ОШ “Јајинци”, број 2/17.

24.03.2016. Поступак јавне набавке мале вредности радова: „Санација
крова објекта школе у издвојеном одељењу у Раковица селу““, број
1.3.3:

1.       Позив за подношење понуда

2.       Конкурсна документација

3. Питања и одговори, 28.03.2016

24.03.2016. Поступак јавне набавке мале вредности радова: „Санација
потпорног зида у издвојеном одељењу у Раковица селу“““, број 1.3.4:

1.       Позив за подношење понуда

2.       Конкурсна документација

3. Питања и одговори, 28.03.2016

24.03.2016. Поступак јавне набавке мале вредности радова: „Санација
дворишне ограде у издвојеном одељењу у Раковица селу“, број 1.3.2:

1.       Позив за подношење понуда

2.       Конкурсна документација
3. Питања и одговори, 28.03.2016